Click to HomeClick to HomeClick to Home
วัน
อีก วันจะถึงวัน
 Christmas 2019
 

คริสต์ศาสนาสอนอะไร ?

พระเจ้าเกี่ยวข้องกับฉันอย่างไร ?

อ่าน Thai Bible Online กดที่นี่

วันนี้คุณ เฝ้าเดี่ยว อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ แล้วหรือยัง